UBYTOVACÍ ŘÁD

 

 • V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host,který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu,platného cestovního nebo jiného dokladu totožnosti.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu,může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten,ve kterém byl původně.
 • Host užívá pokoj po dobu,kterou sjednal při příchodu.Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak.Pokud provoz dovoluje,je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
 • V době od 22°° do 7°° je host povinen dodržovat noční klid.
 • Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
 • Při ukončení pobytu dříve než v domluvený termín se částka nesnižuje o nevyužité dny.
 • Donášení a konzumace vlastních nápojů do hospůdky není dovoleno.
 • V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemistovat zařízení,provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektricé sítě nebo jiné instalace.
 • Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů(např:vařiče,varné konvice,toustovače apod:)Vyjímkou jsou holící a masážní strojky,vysoušeče vlasů,kulmy,rádia.Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
 • V celém obytném prostoru je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ!!!Kouření je povoleno v prostorách tomu vyhrazených.
 • Psi a jiná zvířata mohou být s hostem v penzionu po předchozí dohodě s ubytovatelem. Host odpovídá za veškeré škody, které zvíře spáchá. Host je povinen mít zvíře vždy řádně zabezpečeného. Host není oprávněn ponechat psa bez dozoru na pokoji.V celém areálu objektu je zakázán volný pohyb a venčení psů.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry,zhasnout světla,vypnout rádio,uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíče.                                   
 • Není dovoleno donášet na pokoj sportovní nářadí a předměty,pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách.Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách i v jeho venkovní části.Obzvlášť při používání trampolíny a zahradní houpačky.
 • Do ubytovacích prostor osobám neubytovaným a návštěvám je VSTUP ZAKÁZÁN!!!
 • V ubytovacích prostorech je zakázáno chodit ve znečištěné obuvi a s hrubou podrážkou.

 • Za škody způsobené na majetku v době pobytu odpovídá host v plném rozsahu,který se prokázal občanským průkazem,cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Pokud host přichází nebo odchází v hodinách,kdy je uzavřena hospůdka je povinen zamknout.
 • Host je povinen vždy zamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Majitel ubytovacího zařízení odpovídá za věci vnesené hostem do ubytovacích prostor,za škodu na odložených věcech,pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném.Za peníze a cenné věci odpovídá majitel ubytovacího zařízení jen tehdy,převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 • Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád.V případě,že jej závažným způsobem poruší má majitel právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.

V BRODĚ NAD DYJÍ     1.7.2015                                                                                                               

MICHAL DIMITROV-MAJITEL